StocksPost holdingsPOST

POST

Post holdings

102.29 0.16 (0.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
102.29
B
102.57

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó102.13
Trong Ngày101.47 - 102.90
Trong 52 Tuần80.20 - 117.75
Khối lượng Trung bình (3 tháng)322.13K
Lợi nhuận trong 1 năm16.37%
Beta0.7408
Vốn hóa thị trường6.5B
Hệ số P/E24
Doanh thu5.69B
EPS4.2555
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Robert V. Vitale, MBA, CPA
Nhân viên 10,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2020: Doanh thu của Post holdings increased tính đến 0.31% và có tổng là 5.70B. Thu nhập ròng decreased tính đến 76.98% đến 29.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 2.83B và EPS decreased từ N/A đến 0.01.
POST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.11%
Biên Hoạt động
11.21%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.25%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
1.34B
1.41B
1.46B
1.48B
Lợi nhuận Gộp
394.7M
398M
399.4M
392.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
170.3M
177.9M
157.4M
143.1M
Thu nhập Ròng
40.4M
67.3M
91M
110.8M