StocksPost holdingsPOST

POST

Post holdings

81.91 -0.87 (-1.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
81.80
B
82.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó81.91
Trong Ngày 81.66 - 82.63
Trong 52 Tuần 63.38 - 118.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)426.72K
Lợi nhuận trong 1 năm-26.17%
Beta0.7303
Vốn hóa thị trường4.89B
Hệ số P/E7.29
Doanh thu6.27B
EPS11.2335
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202270.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Robert V. Vitale, MBA, CPA
Nhân viên 10,735

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Post holdings increased tính đến 9.27% và có tổng là 6.23B. Thu nhập ròng increased tính đến 612.76% đến 206.70M. Tài sản ròng increased tính đến 8.14% đến 3.06B và EPS increased từ 0.01 đến 2.38.
POST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.62%
Biên Hoạt động
6.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.58%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.7B
1.64B
1.41B
1.52B
Lợi nhuận Gộp
385.6M
382.6M
342.1M
328.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
143.3M
125.3M
106.7M
103.1M
Thu nhập Ròng
49.2M
-9.2M
527.9M
172.6M