StocksPilgrim's PridePPC

PPC

Pilgrim's Pride

22.68 -0.96 (-4.06%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
22.62
B
22.71

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó22.68
Trong Ngày 22.56 - 23.38
Trong 52 Tuần 20.21 - 34.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)736.4K
Lợi nhuận trong 1 năm-21.95%
Beta0.8581
Vốn hóa thị trường5.42B
Hệ số P/E7.44
Doanh thu16.76B
EPS3.0497
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202208/07/202216/09/202225.0027.5030.0032.5035.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Agricultural Commodities Or Milling
Tổng Giám đốc Điều hành Fábio Sandri, MBA
Nhân viên 59,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Pilgrim's Pride increased tính đến 22.24% và có tổng là 14.78B. Thu nhập ròng decreased tính đến 67.11% đến 31.27M. Tài sản ròng increased tính đến 0.53% đến 2.59B và EPS decreased từ 0.39 đến 0.13.
PPC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.74%
Biên Hoạt động
8.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.54%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
3.83B
4.04B
4.24B
4.63B
Lợi nhuận Gộp
371.84M
352.5M
541.98M
676.77M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
120.78M
N/A
N/A
512.9M
Thu nhập Ròng
60.84M
36.47M
280.56M
362.02M