Stocks-PRGO-Perrigo Company

PRGO Perrigo Company

37.20 0.15 (0.40%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó37.20
Trong Ngày 36.55 - 37.33
Trong 52 Tuần 30.72 - 43.73
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.49M
Lợi nhuận trong 1 năm0.62%
Beta0.722
Vốn hóa thị trường5.01B
Hệ số P/E23.59
Doanh thu4.4B
EPS-0.8072
Cổ tức (Lợi suất)1.04 (2.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202332.5035.0037.5040.0042.5045.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Murray S. Kessler, MBA
Nhân viên 9,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Perrigo Company decreased tính đến 18.26% và có tổng là 4.14B. Thu nhập ròng increased tính đến 19.50% đến -130.90M. Tài sản ròng decreased tính đến 8.90% đến 5.15B và EPS increased từ -1.19 đến -0.52.
PRGO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.93%
Biên Hoạt động
4.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.49%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.1B
1.07B
1.12B
1.1B
Lợi nhuận Gộp
362.4M
337.8M
372.1M
364.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
62.8M
26.2M
2.5M
54.3M
Thu nhập Ròng
32.1M
-1.3M
-64.9M
-52.1M