StocksProgress Software CorporationPRGS

PRGS

Progress Software Corporation

44.97 1.92 (4.46%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
44.97
B
45.15

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.06
Trong Ngày42.96 - 45.08
Trong 52 Tuần39.45 - 53.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)319.9K
Lợi nhuận trong 1 năm8.73%
Beta0.8716
Vốn hóa thị trường1.89B
Hệ số P/E24.53
Doanh thu531.31M
EPS1.7555
Cổ tức (Lợi suất)0.7 (1.56%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Yogesh K. Gupta
Nhân viên 1,796

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/11/2021: Doanh thu của Progress Software Corporation increased tính đến 20.17% và có tổng là 531.31M. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.63% đến 78.42M. Tài sản ròng increased tính đến 19.21% đến 412.49M và EPS increased từ 1.76 đến 1.76.
PRGS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
79.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.34%
Biên Hoạt động
23.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.45%
02/21
05/21
08/21
11/21
Tổng Doanh thu
121.28M
122.49M
147.42M
140.13M
Lợi nhuận Gộp
96.41M
95.2M
119.37M
109.89M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
28.97M
23.06M
47.57M
26.91M
Thu nhập Ròng
18.96M
13.56M
30.98M
14.93M