Stocks-PRU.L-Prudential

PRU.L Prudential

938.99 -12.58 (-1.32%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó938.99
Trong Ngày 935.20 - 947.98
Trong 52 Tuần 780.63 - 1337.79
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.19M
Lợi nhuận trong 1 năm-28.17%
Beta0.2103
Vốn hóa thị trường25.83B
Hệ số P/E16.92
Doanh thu842.03M
EPS0.5575
Cổ tức (Lợi suất)0.144205 (1.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Anil Wadhwani
Nhân viên 14,486

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Prudential decreased tính đến 55.86% và có tổng là 19.27B. Thu nhập ròng decreased tính đến 5.52% đến 1.61B. Tài sản ròng decreased tính đến 21.23% đến 12.75B và EPS decreased từ 0.64 đến -0.57.
PRU.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
5.58%
Biên Hoạt động
147.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.66%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
35.19B
73.48B
43.65B
19.27B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
3.01B
1.53B
1.7B
1.61B