Stocks-PRU-Prudential Financial Inc

PRU Prudential Financial Inc

101.58 -0.01 (-0.01%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó101.60
Trong Ngày 100.15 - 101.80
Trong 52 Tuần 85.31 - 124.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.93M
Lợi nhuận trong 1 năm-4.80%
Beta1.3767
Vốn hóa thị trường37.39B
Hệ số P/E141.31
Doanh thu61.55B
EPS0.719
Cổ tức (Lợi suất)4 (3.95%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Life Or Health Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Charlie F. Lowrey, Jr., MBA
Nhân viên 40,916

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Prudential Financial Inc increased tính đến 7.67% và có tổng là 61.41B. Thu nhập ròng increased tính đến 4,725.15% đến 7.72B. Tài sản ròng decreased tính đến 8.21% đến 62.61B và EPS increased từ -1.00 đến 19.51.
PRU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
7.17%
Biên Hoạt động
-0.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.11%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
13.86B
12.3B
11.42B
20.15B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.21B
-31M
-565M
-284M