StocksPoste ItalianePST.MI

PST.MI

Poste Italiane

8.29 -0.17 (-2.01%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
8.29
B
8.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.46
Trong Ngày 8.27 - 8.51
Trong 52 Tuần 7.66 - 12.71
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.65M
Lợi nhuận trong 1 năm-28.04%
Beta0.3656
Vốn hóa thị trường10.99B
Hệ số P/E6.23
Doanh thu30.99B
EPS1.3576
Cổ tức (Lợi suất)0.59 (7.12%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202219/05/202228/07/20228.008.509.009.5010.0010.5011.0011.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Matteo del Fante
Nhân viên 108,035

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Poste Italiane increased tính đến 5.63% và có tổng là 31.71B. Thu nhập ròng increased tính đến 31.01% đến 1.58B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.93 đến N/A.
PST.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.97%
Biên Hoạt động
7.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.33%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
7.15B
7.36B
8.64B
7.84B
Lợi nhuận Gộp
653M
283M
768M
744M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
581M
N/A
N/A
716M
Thu nhập Ròng
401M
406M
495M
469M