Stocks-PTEC.L-Playtech Plc

PTEC.L Playtech Plc

569.64 -7.99 (-1.38%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư