StocksPayPal HoldingsPYPL

PYPL

PayPal Holdings

86.07 -2.63 (-2.97%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
85.96
B
86.24

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó86.07
Trong Ngày 85.85 - 89.34
Trong 52 Tuần 67.52 - 273.20
Khối lượng Trung bình (3 tháng)13.57M
Lợi nhuận trong 1 năm-67.45%
Beta1.3148
Vốn hóa thị trường99.54B
Hệ số P/E49.67
Doanh thu26.28B
EPS1.7327
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202270.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Daniel H. Schulman, MBA
Nhân viên 30,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của PayPal Holdings increased tính đến 18.37% và có tổng là 25.37B. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.79% đến 4.17B. Tài sản ròng increased tính đến 8.29% đến 21.73B và EPS decreased từ 3.54 đến 3.52.
PYPL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.39%
Biên Hoạt động
13.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.71%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
6.23B
6.92B
6.44B
6.7B
Lợi nhuận Gộp
2.89B
3.08B
2.72B
2.67B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.09B
1.05B
700M
747M
Thu nhập Ròng
1.09B
801M
509M
-341M