Stocks-PZC.L-PZ Cussons PLC

PZC.L PZ Cussons PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

PZ Cussons PLC giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
417.06M
Phạm vi trong ngày
95.46
-
101.05
Phạm vi 52 tuần
95.46
-
204.69
Khối lượng (3 tháng)
484.47K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-12.39
Doanh thu
596.5M

Tin tức mới nhất về PZ Cussons PLC

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 59 
56
Môi trường
63
Xã hội
52
Quản trị

Mọi người cũng đã mua