StocksQudian Inc.QD

QD

Qudian Inc.

1.04 -0.02 (-1.86%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
1.04
B
1.07

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.07
Trong Ngày 1.03 - 1.08
Trong 52 Tuần 0.6294 - 2.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.94M
Lợi nhuận trong 1 năm-42.62%
Beta1.2179
Vốn hóa thị trường207.37M
Hệ số P/E3.12
Doanh thu222.2M
EPS-0.021
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/20220.801.001.201.401.601.80
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Min Luo
Nhân viên 940

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Qudian Inc. decreased tính đến 53.90% và có tổng là 269.22M. Thu nhập ròng decreased tính đến 34.60% đến 90.85M. Tài sản ròng increased tính đến 7.90% đến 1.96B và EPS decreased từ 0.52 đến 0.35.
QD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
83.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
34.27%
Biên Hoạt động
24.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.63%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
64.51M
55.04M
68.13M
34.51M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
41.68M
-14.75M
-10.32M
-22.51M