Stocks-RAT.L-Rathbone Brothers PLC

RAT.L Rathbone Brothers PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

Rathbone Brothers PLC giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
1.35B
Phạm vi trong ngày
1527.71
-
1569.64
Phạm vi 52 tuần
1409.88
-
2226.66
Khối lượng (3 tháng)
46.17K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
20.96
Doanh thu
550.38M
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
1,850.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
60
Môi trường
62
Xã hội
60
Quản trị

Mọi người cũng đã mua