Stocks-RCP.L-RIT Capital Partners PLC

RCP.L RIT Capital Partners PLC

1841.23 0 (0%)
Giao dịch

RIT Capital Partners PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.29B
Phạm vi trong ngày
1815.27
-
1851.22
Phạm vi 52 tuần
1687.47
-
2021.96
Khối lượng (3 tháng)
130.21K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
3.38
Doanh thu
1.33B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 47 
34
Môi trường
52
Xã hội
69
Quản trị