Stocks-RDN-Radian Group Inc

RDN Radian Group Inc

27.50 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Radian Group Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.21B
Phạm vi trong ngày
26.91
-
27.52
Phạm vi 52 tuần
19.97
-
29.65
Khối lượng (3 tháng)
1.19M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
7.29
Doanh thu
1.24B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
30.25

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
48
Thấp
Ngành 
Trung bình 50 
40
Môi trường
50
Xã hội
53
Quản trị

Mọi người cũng đã mua