Stocks-RDN-Radian Group Inc

RDN Radian Group Inc

19.00 -0.20 (-1.04%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.00
Trong Ngày 18.76 - 19.14
Trong 52 Tuần 17.94 - 24.74
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.41M
Lợi nhuận trong 1 năm-9.28%
Beta1.272
Vốn hóa thị trường2.98B
Hệ số P/E4.29
Doanh thu1.21B
EPS4.43
Cổ tức (Lợi suất)0.8 (4.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202219.0020.0021.0022.0023.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Specialty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Richard G. Thornberry, CPA
Nhân viên 1,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Radian Group Inc decreased tính đến 7.73% và có tổng là 1.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 52.60% đến 600.67M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.60% đến 4.26B và EPS increased từ 2.00 đến 3.16.
RDN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
34.80%
Biên Hoạt động
88.86%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.39%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
338.37M
292.98M
286.83M
296.19M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
193.45M
181.13M
201.19M
198.28M