Stocks-REGN-Regeneron Pharmaceuticals

REGN Regeneron Pharmaceuticals

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Regeneron Pharmaceuticals giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
104.63B
Phạm vi trong ngày
942.87
-
955.34
Phạm vi 52 tuần
683.29
-
969.23
Khối lượng (3 tháng)
574.96K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
27.43
Doanh thu
13.12B

Tin tức mới nhất về Regeneron Pharmaceuticals

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

2
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
1,046.15

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 45 
59
Môi trường
57
Xã hội
54
Quản trị