Stocks-REP.MC-Repsol

REP.MC Repsol

13.810 0 (0%)
Giao dịch

Repsol giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
16.78B
Phạm vi trong ngày
13.699
-
13.829
Phạm vi 52 tuần
12.431
-
15.841
Khối lượng (3 tháng)
5.47M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.72
Doanh thu
59.99B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
21.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54 
59
Môi trường
57
Xã hội
47
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh