StocksRepsolREP.MC

REP.MC

Repsol

11.11 -0.03 (-0.28%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
11.10
B
11.12

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.11
Trong Ngày11.04 - 11.40
Trong 52 Tuần7.95 - 11.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.66M
Lợi nhuận trong 1 năm25.85%
Beta-0.0933
Vốn hóa thị trường16.59B
Hệ số P/E13.57
Doanh thu42.79B
EPS0.8205
Cổ tức (Lợi suất)0.4763 (4.29%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Josu Jon Imaz San Miguel, PhD
Nhân viên 23,739

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Repsol decreased tính đến 32.53% và có tổng là 33.28B. Thu nhập ròng increased tính đến 11.63% đến -3.37B. Tài sản ròng decreased tính đến 23.08% đến 18.60B và EPS increased từ -2.48 đến -2.13.
REP.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.53%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.42%
Biên Hoạt động
3.86%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.01%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
8.53B
10.07B
10.82B
13.36B
Lợi nhuận Gộp
1.07B
1.82B
1.8B
1.95B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-1.04B
987M
731M
972M
Thu nhập Ròng
-708M
653M
591M
711M