Stocks-REXR-Rexford Industrial Realty Inc

REXR Rexford Industrial Realty Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Rexford Industrial Realty Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
11.12B
Phạm vi trong ngày
52.29
-
53.27
Phạm vi 52 tuần
41.42
-
63.55
Khối lượng (3 tháng)
1.57M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
47.15
Doanh thu
800.2M

Tin tức mới nhất về Rexford Industrial Realty Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

27
T3
Không hưởng cổ tức
Nắm giữ trước 00:00 để ước tính. $0.42 cổ tức
15
T4
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.42 mỗi cổ phiếu
17
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
60.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
71
Môi trường
64
Xã hội
42
Quản trị