StocksRegions Financial CorpRF

RF

Regions Financial Corp

20.67 0.52 (2.59%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
20.67
B
20.72