Stocks-RGA-Reinsurance Group America Inc

RGA Reinsurance Group America Inc

167.82 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Reinsurance Group America Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
11.06B
Phạm vi trong ngày
165.38
-
167.70
Phạm vi 52 tuần
120.71
-
174.92
Khối lượng (3 tháng)
354.89K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
12.55
Doanh thu
18.61B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
190.13

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
51
Môi trường
49
Xã hội
60
Quản trị

Mọi người cũng đã mua