StocksRio Tinto PLC ADRRIO

RIO

Rio Tinto PLC ADR

54.80 0.94 (1.74%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
54.80
B
54.99

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó53.87
Trong Ngày 53.67 - 55.02
Trong 52 Tuần 50.82 - 84.58
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.7M
Lợi nhuận trong 1 năm-16.81%
Beta0.9286
Vốn hóa thị trường67.29B
Hệ số P/E4.91
Doanh thu60.47B
EPS10.9784
Cổ tức (Lợi suất)6.835 (12.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Metals Or Minerals
Tổng Giám đốc Điều hành Jakob Stausholm
Nhân viên 49,345

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Rio Tinto PLC ADR increased tính đến 41.23% và có tổng là 63.50B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 6.05 đến 13.03.
RIO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
41.29%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.84%
Biên Hoạt động
41.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.65%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
40.45B
43.34B
44.96B
63.5B
Lợi nhuận Gộp
13.04B
15.26B
18.42B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
11.2B
14.12B
17.13B
N/A
Thu nhập Ròng
13.9B
7B
10.48B
N/A