Stocks-RMD-ResMed Inc

RMD ResMed Inc

221.43 -3.16 (-1.41%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó224.60
Trong Ngày 220.41 - 222.41
Trong 52 Tuần 189.12 - 261.91
Khối lượng Trung bình (3 tháng)581.7K
Lợi nhuận trong 1 năm-6.72%
Beta0.9159
Vốn hóa thị trường33B
Hệ số P/E40.83
Doanh thu3.76B
EPS5.5014
Cổ tức (Lợi suất)1.74 (0.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Mick Farrell, MBA
Nhân viên 8,160

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của ResMed Inc increased tính đến 11.93% và có tổng là 3.58B. Thu nhập ròng increased tính đến 64.26% đến 779.44M. Tài sản ròng increased tính đến 16.46% đến 3.36B và EPS increased từ 3.24 đến 5.30.
RMD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
55.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.33%
Biên Hoạt động
27.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.72%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
864.5M
914.74M
950.29M
1.03B
Lợi nhuận Gộp
502.18M
528.89M
532.86M
570.62M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
234.27M
255.4M
275.74M
289.07M
Thu nhập Ròng
179.01M
195.06M
210.48M
224.91M