StocksRoche Holding LtdROG.ZU

ROG.ZU

Roche Holding Ltd

365.12 1.85 (0.51%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
365.12
B
365.93

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó365.12
Trong Ngày358.23 - 367.87
Trong 52 Tuần292.74 - 383.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.09M
Lợi nhuận trong 1 năm15.39%
Beta0.0181
Vốn hóa thị trường311.81B
Hệ số P/E22.25
Doanh thu59.76B
EPS16.4072
Cổ tức (Lợi suất)8.7 (2.38%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202114/10/202127/12/2021340.00350.00360.00370.00380.00390.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Severin Schwan, LLD
Nhân viên 101,465

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Roche Holding Ltd decreased tính đến 5.11% và có tổng là 58.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 6.80% đến 15.07B. Tài sản ròng increased tính đến 10.89% đến 39.77B và EPS increased từ 15.62 đến 16.52.
ROG.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
70.39%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.28%
Biên Hoạt động
28.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
25.93%
09/10
06/11
Tổng Doanh thu
11.49B
12.14B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
5.69B