StocksRockwell Automation IncROK

ROK

Rockwell Automation Inc

199.19 -2.11 (-1.05%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
199.19
B
199.67

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó201.30
Trong Ngày 197.79 - 202.34
Trong 52 Tuần 189.83 - 354.25
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.06M
Lợi nhuận trong 1 năm-29.61%
Beta1.0657
Vốn hóa thị trường23.38B
Hệ số P/E36.57
Doanh thu7.32B
EPS5.4975
Cổ tức (Lợi suất)4.48 (2.25%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/2022200.00225.00250.00275.00300.00325.00350.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electrical Products
Tổng Giám đốc Điều hành Blake D. Moret
Nhân viên 24,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Rockwell Automation Inc decreased tính đến 2.64% và có tổng là 1.81B. Thu nhập ròng decreased tính đến 79.36% đến 49.30M. Tài sản ròng increased tính đến 4.39% đến 2.93B và EPS decreased từ 2.06 đến 0.46.
ROK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.40%
Biên Hoạt động
15.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.51%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.85B
1.81B
1.86B
1.81B
Lợi nhuận Gộp
772.9M
719.4M
749.1M
662M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
335.6M
N/A
301.6M
233.5M
Thu nhập Ròng
268.6M
74.6M
238.9M
49.3M