Stocks-ROP-Roper Technologies Inc

ROP Roper Technologies Inc

433.63 -0.59 (-0.14%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó433.63
Trong Ngày 425.40 - 438.43
Trong 52 Tuần 355.32 - 493.40
Khối lượng Trung bình (3 tháng)582.26K
Lợi nhuận trong 1 năm-7.40%
Beta0.8952
Vốn hóa thị trường45.99B
Hệ số P/E40.59
Doanh thu5.7B
EPS10.6835
Cổ tức (Lợi suất)2.5425 (0.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/2022360.00380.00400.00420.00440.00460.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Laurence Neil Hunn, MBA
Nhân viên 19,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Roper Technologies Inc increased tính đến 4.54% và có tổng là 5.78B. Thu nhập ròng increased tính đến 3.46% đến 982.60M. Tài sản ròng increased tính đến 10.34% đến 11.56B và EPS increased từ 8.98 đến 10.30.
ROP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
68.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.25%
Biên Hoạt động
28.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.56%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.51B
1.53B
1.31B
1.35B
Lợi nhuận Gộp
1.02B
1.03B
911.5M
941.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
420.1M
421.1M
362.9M
393.2M
Thu nhập Ròng
199.9M
287.6M
225M
276.9M