Stocks-ROST-Ross Stores Inc

ROST Ross Stores Inc

145.87 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Ross Stores Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
49.11B
Phạm vi trong ngày
144.78
-
146.19
Phạm vi 52 tuần
98.85
-
146.19
Khối lượng (3 tháng)
2.14M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
28.89
Doanh thu
19.57B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
143.58

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 52 
55
Môi trường
61
Xã hội
68
Quản trị

Mọi người cũng đã mua