Stocks-RR.L-Rolls-Royce

RR.L Rolls-Royce

317.9223 0 (0%)
Giao dịch

Rolls-Royce giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
26.77B
Phạm vi trong ngày
314.7272
-
319.6199
Phạm vi 52 tuần
106.2800
-
324.5125
Khối lượng (3 tháng)
20.91M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
16.04
Doanh thu
15.44B

Tin tức mới nhất về Rolls-Royce

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
380.67

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 51 
72
Môi trường
60
Xã hội
49
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua