StocksRush Street Interactive IncRSI

RSI

Rush Street Interactive Inc

11.72 -0.77 (-6.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
11.69
B
11.78

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.72
Trong Ngày11.45 - 12.38
Trong 52 Tuần9.47 - 26.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.18M
Lợi nhuận trong 1 năm-50.24%
Beta0
Vốn hóa thị trường693.35M
Hệ số P/E
Doanh thu457.59M
EPS-0.3459
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/08/202114/10/202128/12/202110.0012.5015.0017.5020.0022.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Casinos Or Gaming
Tổng Giám đốc Điều hành Richard Schwartz
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Rush Street Interactive Inc increased tính đến 337.43% và có tổng là 278.50M. Thu nhập ròng decreased tính đến 486.39% đến -131.65M. Tài sản ròng decreased tính đến 7,837.32% đến -267.33M và EPS increased từ -0.78 đến -0.01.
RSI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
-17.44%
Biên Hoạt động
-22.01%
Lợi nhuận trên Đầu tư
332.39%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
100.05M
111.82M
122.8M
122.92M
Lợi nhuận Gộp
27.24M
31.46M
37.13M
40.69M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-43.49M
-27.32M
-12.19M
-17.7M
Thu nhập Ròng
-48.78M
-76K
-13.95M
-18.94M