Stocks-SAFE.L-Safestore Holdings PLC

SAFE.L Safestore Holdings PLC

1061.41 -8.98 (-0.84%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1061.41
Trong Ngày 1042.43 - 1069.39
Trong 52 Tuần 742.88 - 1419.72
Khối lượng Trung bình (3 tháng)371.29K
Lợi nhuận trong 1 năm-15.95%
Beta0.0018
Vốn hóa thị trường2.28B
Hệ số P/E4.86
Doanh thu218.2M
EPS2.1926
Cổ tức (Lợi suất)0.298 (2.81%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202203/11/202217/01/2023800.00900.001000.001100.001200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Frederic Vecchioli
Nhân viên 701

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2022: Doanh thu của Safestore Holdings PLC increased tính đến 16.81% và có tổng là 218.20M. Thu nhập ròng increased tính đến 21.18% đến 462.90M. Tài sản ròng increased tính đến 30.44% đến 1.79B và EPS increased từ 1.76 đến 2.12.
SAFE.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
116.92%
Biên Hoạt động
56.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.63%
01/13
Tổng Doanh thu
47.06M
Lợi nhuận Gộp
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
Thu nhập Ròng
74.74M