StocksSonic Automotive IncSAH

SAH

Sonic Automotive Inc

43.07 -0.03 (-0.07%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
43.07
B
43.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.10
Trong Ngày 42.25 - 43.73
Trong 52 Tuần 38.59 - 57.91
Khối lượng Trung bình (3 tháng)421.25K
Lợi nhuận trong 1 năm-10.87%
Beta1.4295
Vốn hóa thị trường1.71B
Hệ số P/E4.71
Doanh thu13.2B
EPS9.152
Cổ tức (Lợi suất)0.4 (0.93%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/12/202123/02/202204/05/202240.0042.5045.0047.5050.0052.5055.0057.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành David Bruton Smith
Nhân viên 10,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Sonic Automotive Inc increased tính đến 12.62% và có tổng là 3.59B. Thu nhập ròng increased tính đến 1.04% đến 97.30M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 2.25 đến 2.33.
SAH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.03%
Biên Hoạt động
4.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.96%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.35B
3.07B
3.18B
3.59B
Lợi nhuận Gộp
486.05M
446.78M
503.2M
541.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
165.43M
125.41M
159.9M
154.4M
Thu nhập Ròng
113.99M
84.69M
96.3M
97.3M