StocksSAP SE ADRSAP

SAP

SAP SE ADR

106.10 -2.91 (-2.67%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
105.96
B
106.31

SAP Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký