Stocks-SBH-Sally Beauty Holdings Inc.

SBH Sally Beauty Holdings Inc.

11.21 -0.08 (-0.68%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.29
Trong Ngày 10.98 - 11.32
Trong 52 Tuần 10.98 - 20.99
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.57M
Lợi nhuận trong 1 năm-45.21%
Beta1.2465
Vốn hóa thị trường1.21B
Hệ số P/E6.82
Doanh thu3.82B
EPS1.656
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/06/202208/09/202217/11/202212.0013.0014.0015.0016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Denise A. Paulonis, MBA
Nhân viên 29,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Sally Beauty Holdings Inc. decreased tính đến 1.53% và có tổng là 3.82B. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.47% đến 183.55M. Tài sản ròng increased tính đến 4.59% đến 293.64M và EPS decreased từ 2.10 đến 1.66.
SBH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.75%
Biên Hoạt động
10.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.91%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
980.25M
911.39M
961.47M
962.46M
Lợi nhuận Gộp
475.71M
441.28M
465.32M
436.93M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
113.88M
86.46M
99.25M
65.63M
Thu nhập Ròng
68.84M
46.81M
46.57M
21.34M