Stocks-SBS-Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR

SBS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR

10.98 0.46 (4.41%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó10.52
Trong Ngày 10.69 - 10.98
Trong 52 Tuần 6.69 - 12.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.81M
Lợi nhuận trong 1 năm55.71%
Beta1.2174
Vốn hóa thị trường7.19B
Hệ số P/E12.4
Doanh thu4.05B
EPS0.8486
Cổ tức (Lợi suất)0.13973 (1.27%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202228/10/202211/01/20239.0010.0011.0012.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Water Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành B. Pinto Ferreira Braga, Jr., PhD
Nhân viên 12,515

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR increased tính đến 4.68% và có tổng là 3.61B. Thu nhập ròng increased tính đến 126.46% đến 427.32M. Tài sản ròng increased tính đến 2.00% đến 4.48B và EPS increased từ 0.28 đến 0.63.
SBS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.18%
Biên Hoạt động
20.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.68%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
906.43M
931.88M
1.07B
1.14B
Lợi nhuận Gộp
296.46M
326.76M
351.81M
413.87M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
215.22M
183.84M
288.68M
Thu nhập Ròng
101.57M
186.66M
85.74M
206.09M