StocksStarbucks CorporationSBUX

SBUX

Starbucks Corporation

96.87 -0.86 (-0.88%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
96.81
B
97.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó96.87
Trong Ngày96.69 - 98.28
Trong 52 Tuần95.83 - 126.20
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.67M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.19%
Beta1.0793
Vốn hóa thị trường113.65B
Hệ số P/E27.36
Doanh thu29.06B
EPS3.5402
Cổ tức (Lợi suất)1.88 (1.94%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Kevin R. Johnson
Nhân viên 383,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Starbucks Corporation increased tính đến 23.60% và có tổng là 29.06B. Thu nhập ròng increased tính đến 354.23% đến 4.20B. Tài sản ròng increased tính đến 31.86% đến -5.31B và EPS increased từ 0.79 đến 3.54.
SBUX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.63%
Biên Hoạt động
16.06%
Lợi nhuận trên Đầu tư
35.79%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
6.75B
6.67B
7.5B
8.15B
Lợi nhuận Gộp
1.37B
1.4B
1.9B
1.92B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
901.1M
939.2M
1.41B
1.43B
Thu nhập Ròng
622.2M
659.4M
1.15B
1.76B