Stocks-SCATC.OL-Scatec ASA

SCATC.OL Scatec ASA

0 0 (0%)
Giao dịch

Scatec ASA giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
11.16B
Phạm vi trong ngày
69.20
-
71.44
Phạm vi 52 tuần
52.27
-
85.17
Khối lượng (3 tháng)
302.76K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
17.75
Doanh thu
3.4B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54 
64
Môi trường
67
Xã hội
24
Quản trị