StocksScatec ASASCATC.OL

SCATC.OL

Scatec ASA

159.75 3.95 (2.54%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
159.31
B
159.69
(phải chuột để xóaphải chuột để quản lý)