Stocks-SCCO-Southern Copper Corp

SCCO Southern Copper Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Southern Copper Corp giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
61.97B
Phạm vi trong ngày
79.44
-
80.32
Phạm vi 52 tuần
64.56
-
88.20
Khối lượng (3 tháng)
1.02M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
25.55
Doanh thu
9.9B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

12
T2
Không hưởng cổ tức
Nắm giữ trước 00:00 để ước tính. $0.8 cổ tức
29
T2
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.8 mỗi cổ phiếu
25
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu kém khả quan
Mục tiêu giá
70.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
55
Môi trường
56
Xã hội
60
Quản trị

Mọi người cũng đã mua