StocksSouthern Copper CorpSCCO

SCCO

Southern Copper Corp

43.45 -2.12 (-4.65%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
43.37
B
43.59

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.45
Trong Ngày 42.74 - 44.15
Trong 52 Tuần 42.74 - 79.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.51M
Lợi nhuận trong 1 năm-26.69%
Beta1.0496
Vốn hóa thị trường33.59B
Hệ số P/E11.51
Doanh thu10.58B
EPS3.7739
Cổ tức (Lợi suất)1.4 (3.22%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202245.0050.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Metals Or Minerals
Tổng Giám đốc Điều hành Oscar González Rocha
Nhân viên 14,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Southern Copper Corp increased tính đến 36.93% và có tổng là 10.93B. Thu nhập ròng increased tính đến 116.20% đến 3.41B. Tài sản ròng increased tính đến 12.81% đến 8.21B và EPS increased từ 2.03 đến 4.39.
SCCO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
51.46%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.76%
Biên Hoạt động
50.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.34%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.68B
2.82B
2.76B
2.31B
Lợi nhuận Gộp
1.54B
1.56B
1.5B
839.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.51B
1.53B
1.47B
808.5M
Thu nhập Ròng
871.2M
836.4M
787.8M
434.2M