Stocks-SCMN.ZU-Swisscom AG

SCMN.ZU Swisscom AG

496.25 0 (0%)
Giao dịch

Swisscom AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
25.81B
Phạm vi trong ngày
492.96
-
499.25
Phạm vi 52 tuần
492.96
-
617.67
Khối lượng (3 tháng)
70.91K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
15.18
Doanh thu
11.09B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 51 
62
Môi trường
53
Xã hội
54
Quản trị

Mọi người cũng đã mua