StocksK+S AktiengesellschaftSDF.DE

SDF.DE

K+S Aktiengesellschaft

29.18 0.14 (0.48%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
29.16
B
29.23

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó29.18
Trong Ngày 27.98 - 29.39
Trong 52 Tuần 9.49 - 36.42
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.97M
Lợi nhuận trong 1 năm205.66%
Beta0.2462
Vốn hóa thị trường5.6B
Hệ số P/E1.88
Doanh thu3.21B
EPS15.5862
Cổ tức (Lợi suất)0.2 (0.69%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Metals Or Minerals
Tổng Giám đốc Điều hành Burkhard Lohr, PhD
Nhân viên 10,711

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2021, doanh thu của K+S Aktiengesellschaft increased tính đến 43.29% và có tổng là 1.07B. Thu nhập ròng decreased tính đến 57.72% đến 537.10M. Tài sản ròng increased tính đến 14.17% đến 5.30B và EPS decreased từ 6.61 đến 2.75.
SDF.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
77.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.58%
Biên Hoạt động
71.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.10%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
733.3M
664.2M
746.3M
1.07B
Lợi nhuận Gộp
294.3M
208.3M
1.52B
452.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
248.9M
177.9M
1.48B
393M
Thu nhập Ròng
215.6M
149.9M
1.27B
537.1M