StocksSequoia Economic Infrastructure Income FundSEQI.L

SEQI.L

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund

81.28 1.60 (2.01%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
81.28
B
81.82

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó81.28
Trong Ngày 78.18 - 82.18
Trong 52 Tuần 74.99 - 112.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.93M
Lợi nhuận trong 1 năm-24.53%
Beta-0.0648
Vốn hóa thị trường1.68B
Hệ số P/E12.04
Doanh thu235.07M
EPS0.0889
Cổ tức (Lợi suất)0.0625 (7.69%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Investment Trusts Or Mutual Funds
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Sequoia Economic Infrastructure Income Fund increased tính đến 15.09% và có tổng là 151.92M. Thu nhập ròng decreased tính đến 70.13% đến 62.72M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.31% đến 1.78B và EPS decreased từ 0.13 đến 0.04.
SEQI.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
94.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
183.32%
Biên Hoạt động
66.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.88%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
87.04M
115.79M
132M
151.92M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
69.17M
-65.36M
209.96M
62.72M