Stocks-SESG.PA-SES GLOBAL FDR

SESG.PA SES GLOBAL FDR

5.835 0 (0%)
Giao dịch

SES GLOBAL FDR giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.13B
Phạm vi trong ngày
5.776
-
5.866
Phạm vi 52 tuần
4.613
-
7.390
Khối lượng (3 tháng)
500.79K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-32.3
Doanh thu
2.22B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
69
Môi trường
62
Xã hội
41
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua