Stocks-SFER.MI-Salvatore Ferragamo Company

SFER.MI Salvatore Ferragamo Company

16.35 0.08 (0.49%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.35
Trong Ngày 16.23 - 16.54
Trong 52 Tuần 13.52 - 23.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)194.19K
Lợi nhuận trong 1 năm-21.20%
Beta0.2785
Vốn hóa thị trường2.7B
Hệ số P/E24.8
Doanh thu1.27B
EPS0.6573
Cổ tức (Lợi suất)0.34 (2.08%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202230/08/202210/11/202214.0015.0016.0017.0018.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Marco Gobbetti
Nhân viên 3,887

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Salvatore Ferragamo Company increased tính đến 23.99% và có tổng là 1.14B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.39 đến N/A.
SFER.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.22%
Biên Hoạt động
13.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.06%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
350.18M
289.44M
340.84M
290.45M
Lợi nhuận Gộp
249.23M
202.99M
249.82M
208.88M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
59.29M
26.05M
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
41.17M
14.1M
47.84M
5.51M