Stocks-SGMO-Sangamo Therapeutics Inc

SGMO Sangamo Therapeutics Inc

0.5545 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Sangamo Therapeutics Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
101.87M
Phạm vi trong ngày
0.4901
-
0.5670
Phạm vi 52 tuần
0.2700
-
3.31
Khối lượng (3 tháng)
1.58M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-0.4
Doanh thu
201.42M

Tin tức mới nhất về Sangamo Therapeutics Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
1.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
37
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 43 
38
Môi trường
42
Xã hội
31
Quản trị

Mọi người cũng đã mua