StocksSGS SASGSN.ZU

SGSN.ZU

SGS SA

2176.73 43.93 (2.06%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2176.73
B
2185.27

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2176.73
Trong Ngày 2130.80 - 2187.71
Trong 52 Tuần 2040.16 - 3072.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)20.32K
Lợi nhuận trong 1 năm-19.37%
Beta0.0988
Vốn hóa thị trường16.38B
Hệ số P/E26.55
Doanh thu6.57B
EPS82.379
Cổ tức (Lợi suất)78 (3.58%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202207/07/202215/09/20222100.002200.002300.002400.002500.002600.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Frankie Ng
Nhân viên 96,216

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của SGS SA increased tính đến 14.29% và có tổng là 6.41B. Thu nhập ròng increased tính đến 29.70% đến 655.00M. Tài sản ròng increased tính đến 6.00% đến 1.20B và EPS increased từ 63.86 đến 81.73.
SGSN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
36.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.50%
Biên Hoạt động
15.49%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.82%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
6.71B
6.6B
5.6B
6.41B
Lợi nhuận Gộp
2.58B
2.31B
2.01B
2.34B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
946M
924M
898M
1.02B
Thu nhập Ròng
690M
702M
505M
655M