Stocks-SHAK-Shake Shack Inc

SHAK Shake Shack Inc

79.59 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Shake Shack Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.14B
Phạm vi trong ngày
77.91
-
80.71
Phạm vi 52 tuần
51.84
-
80.71
Khối lượng (3 tháng)
794.4K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
2.53K
Doanh thu
1.04B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
76.70

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
46
Thấp
Ngành 
Trung bình 51 
41
Môi trường
47
Xã hội
49
Quản trị