Stocks-SITC-SITE Centers Corp

SITC SITE Centers Corp

13.43 0.13 (0.98%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó13.43
Trong Ngày 13.18 - 13.47
Trong 52 Tuần 10.40 - 17.19
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.91M
Lợi nhuận trong 1 năm-9.12%
Beta1.43
Vốn hóa thị trường2.85B
Hệ số P/E15.29
Doanh thu545.66M
EPS0.8785
Cổ tức (Lợi suất)0.52 (3.87%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành David R. Lukes
Nhân viên 293

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của SITE Centers Corp increased tính đến 6.27% và có tổng là 521.94M. Thu nhập ròng increased tính đến 240.44% đến 123.87M. Tài sản ròng increased tính đến 5.03% đến 2.04B và EPS increased từ 0.08 đến 0.51.
SITC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.72%
Biên Hoạt động
24.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.41%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
133.25M
132.04M
138.6M
172.06M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
58.64M
12.78M
59.49M
66.21M