Stocks-SK.PA-SEB SA

SK.PA SEB SA

91.28 -1.22 (-1.32%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó91.28
Trong Ngày 90.66 - 93.41
Trong 52 Tuần 55.12 - 138.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)74.68K
Lợi nhuận trong 1 năm-32.00%
Beta0.003
Vốn hóa thị trường5.03B
Hệ số P/E13.43
Doanh thu8.11B
EPS6.8038
Cổ tức (Lợi suất)2.45 (2.68%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202227/10/202210/01/202360.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronics Or Appliances
Tổng Giám đốc Điều hành Stanislas de Gramont
Nhân viên 32,695

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của SEB SA increased tính đến 16.12% và có tổng là 8.06B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 5.42 đến N/A.
SK.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.41%
Biên Hoạt động
8.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.68%
03/16
06/16
09/16
12/16
Tổng Doanh thu
0
0
0
0
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
0
0
0
0