Stocks-SKM-SK Telecom Co Ltd-ADR

SKM SK Telecom Co Ltd-ADR

21.12 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

SK Telecom Co Ltd-ADR giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
8.23B
Phạm vi trong ngày
20.28
-
21.10
Phạm vi 52 tuần
18.21
-
22.57
Khối lượng (3 tháng)
375.97K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
9.46
Doanh thu
13.48B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
46
Thấp
Ngành 
Trung bình 51 
68
Môi trường
50
Xã hội
41
Quản trị